Zicht op vrijheid

Psychodiagnostisch onderzoek

Met een psychodiagnostisch onderzoek wordt getracht antwoord te geven op vragen rondom de ontwikkeling en het functioneren van een individu. Er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is, hoe de problemen verklaard kunnen worden en wat er precies gedaan kan worden om problemen te verminderen.