Zicht op geluk

Voor wie

Het is niet altijd even makkelijk. Soms lopen we vast in het leven en lukt het noch alleen noch met de mensen die dichtbij ons staan onze problemen op te lossen. Voor veel mensen is de stap naar een therapeut erg groot, want u bent toch immers niet gek? Maar ook mensen die gewend zijn hun persoonlijke problemen op eigen kracht op te lossen kunnen wel eens op een punt komen, dat ze vastlopen en er alleen niet uitkomen.

 

Op momenten dat u zich onmachtig voelt in uw eigen leven kunt u bij ons terecht. Wij proberen samen met u te achterhalen waar uw klachten vandaan komen, waar ze mee te maken hebben of waardoor ze veroorzaakt worden. In onze praktijk worden mensen geholpen met lichtere en zwaardere problemen in hun proces van verandering. Voorbeelden van dergelijke klachten of problemen zijn: somberheid, angst, paniek, stress, vermoeidheid, piekeren, moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen, negatief zelfbeeld, onzekerheid, perfectionisme en problemen rond identiteit, zingeving en levensfase.