Zicht op wie ik ben

ISTDP

ISTDP staat voor Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy. Deze methodiek is ontwikkeld door Habib Davanloo in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het is een behandelmethode die voort komt uit de psychoanalyse, maar door de veranderingen die Davanloo erin aanbracht, is het mogelijk om in veel kortere tijd goede en duurzame resultaten te bereiken. De ISTDP heeft oog voor het angstniveau van de patiënt en helpt de patiënt diens angst beter te reguleren. Als de angst namelijk te hoog is, is het onmogelijk psychologisch goed te functioneren en dus ook om van psychotherapie te profiteren en zijn de gevoelens van de persoon onbenaderbaar.

Zodra de angst voldoende omlaag gebracht is, wordt met de patiënt gekeken naar de oorsprong van diens angst en diens problemen, waarbij we bij deze specifieke patiëntengroep  (Persoonlijkheidsproblematiek) altijd uitkomen bij grotere of kleinere pijnlijke ervaringen in de jeugd, die de persoon/het kind van destijds niet heeft kunnen verwerken. Binnen de veilige setting van de therapeutische relatie wordt de patiënt geholpen de gevoelens die over deze pijnlijke ervaringen destijds niet verdragen konden worden, in het heden alsnog te doorvoelen en daar niet langer voor weg te lopen.

Omdat ieder mens de pijnlijke gevoelens liever vermijdt dan opzoekt, en deze patiëntengroep zijn hier zeer bedreven in zijn geworden, is de nodige druk vereist om de vermijding te stoppen. Juist daar is de ISTDP methode zeer effectief in gebleken:  voorzichtig als nodig, maar doortastend zodra mogelijk.