Zicht op ander perspectief

Relatietherapie/EFT cursus

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie die tot doel heeft de emotionele verbondenheid tussen partners te herstellen en/of te versterken. Sue Johnson heeft deze therapievorm ontwikkeld na jarenlang onderzoek te hebben gedaan. EFT is bewezen effectief en wordt over de hele wereld gebruikt. In EFT wordt op zoek gegaan naar negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in de relatie. Onder deze negatieve interactiepatronen, vaak boosheid of terugtrekken, liggen zachtere gevoelens. Bijvoorbeeld je niet gezien of begrepen voelen, eenzaamheid, het gevoel alles fout te doen, er niet bij horen etc. De zachtere gevoelens gaan verloren en worden niet meer gevoeld of waargenomen tijdens de negatieve patronen. Kortom er is geen goed emotionele verbinding. EFT helpt om contact te maken met deze onderliggende zachtere gevoelens en de verbinding weer te herstellen. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en wat je nodig hebt.

 

Het EFT programma is opgebouwd uit 8 sessies van 1,5 uur en de sessies worden gepland met een frequentie van eens per twee weken.