Zicht op vrijheid

Kosten

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg in zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ. De praktijk heeft contracten met vrijwel iedere zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De declaratie vindt plaats na afsluiting van de behandeling of na precies één jaar wanneer de behandeling nog niet is afgerond. Voor mensen van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.