Zicht op betere inzichten

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of een deel ervan. Uiteraard hopen wij dat u dit eerst kunt bespreken met uw therapeut. Als u er niet uitkomt kunt een klacht indienen via de klachtenprocedure van de LVVP.