Zicht op betere inzichten

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen.

 

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Maar meestal wordt aan beide aspecten gewerkt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie gunstige effecten heeft op de problemen van cliënten. Bij deze therapie krijgt u regelmatig huiswerkopdrachten. De opdrachten helpen u in het dagelijks leven toe te passen wat u in de therapie bespreekt en leert. Ook na het afsluiten van de therapie kunt u dit blijven gebruiken.